Planten en dieren

Op een mooi oud landgoed met een tuin, een parkbos en een bosgebied komen veel verschillende soorten planten en dieren voor. In het bos liggen vochtige terreinen met een unieke plantengroei.

Oranjewoud

Oranjewoud bestaat vooral uit grove dennen met een ondergroei van berk. In de jongere bosgedeelten zijn uitheemse naaldboomsoorten te vinden. De landbouwpercelen worden omgeven door houtwallen met oude grove dennen. Op een akker die is geplagd en van een poel voorzien, ontwikkelt zich een schrale vegetatie met onder meer kleine zonnedauw.

Vlinders en vogels

In het park fladderen zomers vlinders als dagpauwogen, atalanta’s en de bijzondere kleine ijsvogelvlinder rond. In de dennenbossen broeden havik, buizerd, boomvalk, kuifmees en zwarte mees. Rondom het huis kunt u ‘s avonds de ransuilen horen. En in het park bij het huis kunt u de boomklever, groene specht en wielewaal ontdekken.