Beheer

Bij ons beheer van huis, tuin en park zijn de hoge cultuurhistorische waarden van het landgoed leidend. In Oranjewoud, het bosgebied van het landgoed, streven we naar een gemengd bos met inheemse soorten.

Bijzondere waarden

Verwolde heeft vooral cultuurhistorische waarden. Huis, tuin, park en het bosgebied Oranjewoud vormen samen een levend landgoed; alle onderdelen hadden vanouds een productie- of nutsfunctie. Het huis, interieur en de collectie voorwerpen zijn provinciaal van belang. Het gebied rondom het huis is een terrein van hoge archeologische waarde. Ook de historische tuin- en parkaanleg is waardevol. Uniek is dat het oorspronkelijke beplantingsplan van Poortman (1926) bewaard gebleven is. Verder staan op het landgoed veel bijzondere bomen.
De landschappelijke waarde is hoog; Verwolde ligt in een mooi kampenlandschap met andere fraaie landgoederen. De bosbouwkundige en landbouwkundige waarden zijn gemiddeld en goed te noemen, de recreatieve waarden zijn hoog. Wat flora betreft, zijn vooral de stinsenplanten en heide- en moerassoorten bijzonder. Daarnaast leven er interessante diersoorten, waaronder de hazelworm en levendbarende hagedis.

Beheer in een notendop

Bij ons beheer staat voorop dat we de cultuurhistorische waarden in stand houden en dat we meer publiek willen trekken op huis Verwolde en de andere onderdelen van het landgoed. Voor park en tuin is het ontwerp van Poortman leidend. In de borders werken we aan de hand van het huidige beplantingsplan van Canneman-Philipse. Het parkbos rondom het huis houden we in stand. Bijzondere bomen die vanwege veiligheidsredenen gekapt moeten worden, vervangen we zo veel mogelijk door dezelfde soort of door een vergelijkbare boomsoort. In de toekomst willen we tuin en park intensiever betrekken bij de presentatie van Verwolde aan het publiek.

Oranjewoud
In het bos van Oranjewoud werken we actief en kleinschalig aan verjonging om een evenwichtige leeftijdsopbouw te krijgen. Daarbij streven we naar een gemengd bos met inheemse soorten. We proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke verjonging.
In Oranjewoud hebben we in 2001 een natuurontwikkelingsterrein ingericht. Dit terrein wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Om de groei van vegetatie hier te bespoedigen verwijderen we regelmatig de wilgenopslag. Zo wordt dit terrein een hotspot voor natuur, waarin ruimte is voor verdere ontwikkeling van de natuurwaarden.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen.