Collectie

Huis Verwolde wordt vanaf 1777 bewoond door vijf generaties van de familie Van der Borch van Verwolde. Twee eeuwen later draagt de laatste bewoner de zorg voor de instandhouding van het huis en de tuin over aan Geldersch Landschap & Kasteelen.

Na zorgvuldige conservering van de bijzondere interieurs, zowel ‘upstairs’ als ‘downstairs’, wordt het huis ingericht in historische trant. Ruimtes krijgen hun oorspronkelijke functies terug en de moderniseringen uit het begin van de 20ste eeuw blijven behouden. Met hulp van de vorige eigenaar en de familiestichting Van der Borch komen voorwerpen terug die deel hebben uitgemaakt van de vroegere inventaris, waaronder familieportretten en prachtig serviesgoed.